Privacy statement

Masja’s Artwork, Gevestigd op de Karel de Grotelaan nr 56, 1861KK Bergen, Nederland, KVK nr: 51867184 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Masja’s Artwork, reactie@masjas.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Masja’s Artwork verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • e-mailadres

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Masja’s Artwork verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw betaling
- verzenden van onze nieuwsbrief.
- u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- om goederen en diensten bij u af te leveren


COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Masja’s Artwork gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Masja’s Artwork gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Indien u meer wilt weten over het privacybeleid van Google kunt u hier terecht: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

EMBEDDED CONTENT

In content op onze website kan gebruik gemaakt worden van ingesloten content die op andere websites worden gehost. Denk hierbij met name aan YouTube video’s en podcasts. Deze diensten maken vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en mogelijke persoonsgegevens doen kunt u achterhalen in de privacy statement van betreffende aanbieders van de embedded content. (Wij maken gebruik van Juicer bij Pagina Masja’s Favorites)
Tijdens het ophalen van embedded content maken we altijd gebruik van anonimiserende instellingen die de betreffende diensten mogelijk aanbieden tijdens het embedden van content. Denk hierbij aan ingeschakelde Privacymodus bij het embedden van YouTube video’s, die voorkomt dat YouTube informatie over bezoekers opslaat als zij de video niet actief afspelen
.
Bij uw eerste bezoek aan onze webshop hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en- wat-doe-ik-ermee/

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Masja’s Artwork verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De derden:

mijnwebwinkel.nl
Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

MyParcel.nl
Verzendgegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order worden tijdens het verzenden gebruikt door postnl en daarmee ook op de servers van onze verwerker Myparcel opgeslagen. Myparcel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL- verbinding.

Laposta.nl
Het mailadres dat u opgeeft bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief wordt tijdens het verzenden van de nieuwsbrief gebruikt door Laposta.nl en daarmee ook op de servers van onze verwerker Laposta opgeslagen. Laposta zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Strato:
Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Strato. Strato zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.


Betaaldiensten:

Mollie:
Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order worden opgeslagen op de servers van onze betaaldienst Mollie. Mollie zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Paypal:
Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Paypal. Paypal zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Masja’s Artwork bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor door u aan ons verleende persoonsgegevens (naam/adres/e-mail):
Persoonsgegevens voor bestellingen hebben we nog heel lang nodig voor de belastingaangifte. Deze zullen we tot 7 jaar na uw laatste bestelling moeten bewaren.
Email adres voor de nieuwsbrief bewaren we tot weder opzegging. U kunt u bij iedere verzonden nieuwsbrief afmelden door op de link onder aan de mail te klikken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Masja’s Artwork.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar reactie@masjas.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Masja’s Artwork wilt u er tevens op wijzen dat u- indien u vermoedt dat uw gegevens niet correct worden bewaard - de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.