Page 4 - Versier je wereld - Masja van den Berg
P. 4

Bloemen tekenen                            bloem 1                                                        bloem 2
             Stap 1: Teken eerst een rechte lijn       Stap 2: Teken eerst blaadjes aan één                      Stap 1: Teken een horizontale lijn       Stap 2: Teken kleine blaadjes
             met een half rondje in het midden.       kant.                                      met een half bolletje erop.           aan het bolletje.
             Dit wordt het hart van de bloem.


             Stap 3: Probeer de blaadjes aan         Stap 4: Probeer bij het tekenen                         Stap 3: Begin links en bouw de         Stap 4: Teken extra druppeltjes in
             beide kanten even groot te maken.        van de lussen aan beide kanten op                        blaadjes als een soort waaier op.        de blaadjes.
                                     dezelfde plek uit te komen.


             Stap 5: Teken de lusjes naar het        Stap 6: Maak de bloem mooi af met                        Stap 5: Een extra lijn geeft de bloem      Stap 6: Probeer de boogjes goed te
             midden gericht.                 wat extra druppels. Begin met de                        mooi veel volume.                volgen met overal evenveel ruimte
                                     hoogste en plaats de twee andere aan                                              ertussen.
                                     beide kanten op de zelfde hoogte.

    1414                                                                                                                    1515
   1   2   3   4